REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI "Sigikid – plusuri 2

10% extra reducere

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI "Sigikid – plusuri 2"

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL


Organizatorul concursului „ Sigikid - plusuri" este SC Granddis S.R.L., cu sediul in Strada Drumul Intre Tarlale nr 1, Cernica, Ilfov inregistrata la Registrul Comertului, cu nr J23/603/2006, Unic de Inregistrare RO08942860, denumit in continuare "Organizatorul".
Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament"), potrivit celor mentionate mai jos.
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania pe site-ul miababy.ro la adresa https://www.miababy.ro/faq/servicii-politici/concurs-sigikid-2 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in totalitate sau in parte prezentul regulament, precum si de a decide in orice moment incetarea sau modificarea concursului, orice modificare sau decizie de incetare intrand in vigoare dupa aducerea acesteia la cunostinta publicului, in aceeasi maniera in care s-a facut si informarea inititala, prin informare pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/miababy.ro/ si in pagina regumalemtului de pe site-ul miababy.ro.

SECŢIUNEA 2 - ARIA ŞI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul www.facebook.com.
Concursul se va desfasura in perioada 17.12.2018- 23.12.2018, ora 23:59, interval calendaristic denumit in continuare „Perioada de desfasurare".
Orice inscriere efectuata dupa data de 23.12.2018 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luata in calcul, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3 - CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul este structurat in doua etape:
Etapa 1 – de inscriere: se desfasoara in intervalul 17.12.2018- 23.12.2018.
Etapa 2 – de extragere a castigatorilor: care vor fi anuntati in maxim 3 zile lucratoare de la data incheierii concursului.
In cadrul acestui concurs se vor desemna 2 castigatori, unul prin tragere la sorti si unul care va avea cele mai multe like-uri la comentariul cu poza.
La concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul si/sau resedinta in Romania (denumite in continuare "Participanti"), cu varsta de minim 16 ani impliniti la data inceperii concursului, informatii care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate (carte de identitate/pasaport).
Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs angajaţii SC Granddis SRL, angajaţii partenerilor implicati in aceasta campanie si nici sotul/sotia sau rudele de gradul 1 ale acestora.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 4 - MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECTIE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR
4.1. Pentru a se inscrie in mod valid in concurs, participantul trebuie:
● sa respecte toate conditiile prevazute la pct. 4.2.;
● sa fie cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei, cu varsta de peste 16 ani la data inscrierii in concurs;
● sa fie de acord cu publicarea numelui folosit in facebook pe pagina de Facebook a miababy.ro https://www.facebook.com/miababy.ro/; in cazul in care numele unui cont de Facebook nu contine numele real se va efectua o validare suplimentara printr-un mesaj privat.
● sa confirme ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta, respectandu-l intocmai.
Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus.
In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, ori de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia.
4.2. Participarea la Concurs se realizeaza prin vizitarea paginii https://www.facebook.com/miababy.ro/
4.2.1. Inscrierea propriu-zisa in Concurs se face prin accesarea butonului "Like" (versiunea in limba engleza) sau "Imi place" (versiunea in limba romana) a paginii https://www.facebook.com/miababy.ro/
4.2.2. De asemenea, participantii trebuie sa raspunda cerintelor din postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/miababy.ro/. In cazul in care vor fi mai multe raspunsuri de la acelasi participant va fi luat in considerare doar un raspuns la concurs sub forma de comentariu.
4.3. La finalul concursului, in data de 23.12.2018, ora 23:59 vor fi alesi 2 castigatori, unul prin tragere la sorti cu ajutorul aplicatiei woobox.com si unul care va avea cele mai multe like-uri la comentariul cu poza.
Validarea castigatorilor se face de catre reprezentantul Organizatorului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute in prezenta sectiune.
In maxim 3 zile lucratoare de la finalul concursului se vor anunta castigatorii pe pagina alocata concursului de pe Facebook (https://www.facebook.com/miababy.ro/ ) si printr-un comentariu la postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook miababy

SECŢIUNEA 5 - PREMIILE

In cadrul acestui concurs a fi ales 2 castigatori (unul desemnat aleatoriu prin tragere la sort cu ajutorul aplicatiei woobox.rom si unul cu cele mai multe like-uri la comentariul cu poza).
Premiul consta intr-un plus la alegere de catre fiecare castigator:

  • Jucarie de plus vulpe Ach Good! Family & Friends
  • Jucarie de plus urs Grizzly Bizzly Sweet Beasts
  • Jucarie de plus Bunny Wanni Sweet Beasts
  • Jucarie de plus Flying French Sweet Beasts
  • Jucarie de plus Aligatissimo Sweet Beasts

Castigatorul trebuie sa furnizeze datele in momentul in care sunt contactati si anuntati de premiul castigat.
Refuzul de a transmite aceste date si/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.
Desemnarea castigatorilor va fi realizata conform indicatiilor de la Sectiunea 4.
Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat.
Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa. Validarea potentialilor castigatori ale caror nume de identificare au fost comunicate pe pagina https://www.facebook.com/miababy.ro/ se va face in urmatoarele conditii:
- Participantul selectat drept potential castigator va comunica datele personale si de contact, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data afisarii numelui de identificare pe pagina de Facebook ca fiind potential castigator.
Datele personale si de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicata odata cu afisarea castigatorilor.
Mesajul trebuie sa contina: numele si prenumele castigatorului, adresa de livrare a premiului castigat, un numar de telefon de contact, o adresa de e-mail.
- Organizatorul va confirma validarea castigatorilor prin: prin afisare pe facebook, e-mail si/sau telefonic catre participantul selectat a fi castigator, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data transmiterii informatiilor de contact de catre acesta.
- Daca in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la afisarea numelui de identificare ale potentialului castigator pe pagina https://www.facebook.com/miababy.ro/ a fost validat castigatorul (nu a trimis datele necesare validarii in termenul specificat si/sau nu a indeplinit conditiile de participare si validare), conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu, acesta urmand a fi raportat catre o rezerva din cadrul listei de participanti extrasi aleatoriu cu ajutorul aplicatiei woobox.com si urmatorul cu cele mai multe like-uri la comentariul cu poza, adaugat postarii de pe Facebook care anunta concursul.
Validarea inscrierilor si a castigatorilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate si participare din prezentul Regulament. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

SECŢIUNEA 6 - RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere decurgand din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu.
Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu acesta.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
Expedierea premiilor va fi efectuata de catre Organizator sau partenerul acestuia la adresa comunicata de castigator. Taxa de livrare va fi suportata de Organizator si/sau partenerul acestuia.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

SECTIUNEA 7 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor si pentru a putea expedia premiile, conform legislatiei in vigoare.

In acest sens, Organizatorul aduce la cunostinta participantilor faptul ca temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal in contextul participarii la Campania Sigikid este reprezentat de consimtamantul acestora.

Corespunzator acestui temei al prelucrarii, participantii au dreptul de a-si retrage consimtamantul, prin stergerea comentariului. Retragerea consimtamantului pe durata desfasurarii campaniei duce la imposibilitatea participarii persoanei respective la tragerea la sorti.

Ulterior extragerii, in vederea validarii castigatorului si remiterii premiului, se vor colecta si stoca date cu caracter personal referitoare la numele si prenumele castigatorului, adresa de livrare a premiului castigat, numarul de telefon de contact și adresa de e-mail. Aceste categorii de date sunt necesare in vederea livrarii si, cu exceptia adresei de e-mail, vor fi transmise societatii de curierat de catre Organizator.

Durata de stocare a datelor apartinand castigatorului este determinata de dispozitiile legale in materie fiscala, fiind inscrise pe factura care insoteste premiul acordat acestei persoane si fiind stocata pe durata stabilita de Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului cu clauzele acestuia. Prin participarea la campanie, participantii consimt in mod expres, in mod liber si in cunostinta de cauza ca Organizatorul va colecta, stoca, extrage, consulta, utiliza datele cu caracter personal furnizate la inscrierea in campanie.


SECTIUNEA 8 - LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane.
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Facebook Inc. nu isi asuma responsabilitate pentru prezenta campanie si nu poate fi implicat in nici un mod in desfasurarea acesteia.

SECTIUNEA 9 - INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
In cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului.

 

Informatia a fost utila? Ai spus "Da" Ai spus "Nu" Da Nu (100% dintre vizitatori considera aceasta informatie utila)
Pentru cine cauti astazi?

Alege profilul dorit si bucura-te de o experienta personalizata!