Regulament concurs abonare newsletter - Miababy

10% extra reducere

Regulament concurs abonare newsletter

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI “Abonare Newsletter Miababy”

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul concursului „Abonare Newsletter Miababy” este SC Granddis  S.R.L., cu sediul in Strada Drumul Intre Tarlale nr. 1, Cernica, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului, cu nr. J23/603/2006, Codul Unic de Inregistrare RO08942860, denumit in continuare ”Organizatorul”.

Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania pe site-ul miababy.ro la adresa https://www.miababy.ro/faq/servicii-politici/regulament-concurs-abonare-newsletter

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in totalitate sau in parte prezentul regulament, precum si de a decide in orice moment incetarea sau modificarea concursului, orice modificare sau decizie de incetare intrand in vigoare dupa aducerea acesteia la cunostinta publicului, in aceeasi maniera in care s-a facut si informarea inititala, prin afisare pe pagina regulamentului https://www.miababy.ro/faq/servicii-politici/regulament-concurs-abonare-newsletter.

SECTIUNEA 2 - ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin site-ul www.miababy.ro.

Concursul se va desfasura in fiecare luna, interval calendaristic denumit in continuare „Perioada de desfasurare”.

SECTIUNEA 3 - CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul este structurat in doua etape, in fiecare luna calendaristica:

Etapa 1 – de inscriere: se desfasoara intre data de 15 a lunii anterioare si data de 14 a lunii curente, prin abonare la newsletter-ul miababy. Abonarea se face in aceasta pagina: https://www.miababy.ro/abonare-newsletter sau in orice zona de Abonare Newsletter din site-ul miababy.ro.

Etapa 2 – de extragere a castigatorului: Pe data de 15 a fiecarei luni calendaristice vom extrage un castigator care va fi anuntat in maxim 3 zile lucratoare de la data incheierii concursului.

In cadrul acestui concurs, se va desemna un castigator prin tragere la sorti.

La concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul si/sau resedinta in Romania (denumite in continuare "Participanti"), cu varsta de minim 16 ani impliniti la data inceperii concursului, informatii care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate (carte de identitate/pasaport).

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs angajatii SC Granddis SRL, angajatii partenerilor implicati in aceasta campanie si nici sotul/sotia sau rudele de gradul 1 ale acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 4 - MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECTIE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR

4.1. Pentru a se inscrie in mod valid in concurs, participantul trebuie:

● sa respecte toate conditiile prevazute la pct. 4.2.;

● sa fie cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei, cu varsta de peste 16 ani la data inscrierii in concurs;

● sa confirme ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta, respectandu-l intocmai.

Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, ori de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia.

4.2. Participarea la Concurs se realizeaza prin abonarea la newsletter-ul Miababy, cu o adresa de email valida.

4.3. Inscrierea propriu-zisa in Concurs se face prin confirmarea abonarii le newsletter, prin apasarea butonului Ma abonez dupa introducerea adresei de email in campul de langa buton, oriunde in site-ul Miababy unde exista disponibila zona de abonare newsletter

4.4. La finalul concursului, in data de 15 al fiecarei luni, ora 23:59 va fi ales un castigator prin tragere la sorti. Platforma folosita pentru extragere va fi tragerilasorti.ro. Extragerea se face pe baza adresei de email, care trebuie sa fie valida.

Validarea castigatorilor se face de catre reprezentantul Organizatorului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute in prezenta sectiune.

In maxim 3 zile lucratoare de la finalul concursului se va anunta castigatorul pe email-ul folosit pentru abonarea la newsletter, si pe pagina alocata concursului de pe Facebook (https://www.facebook.com/miababy.ro/ ) sau printr-un mesaj privat.

SECTIUNEA 5 - PREMIILE

In cadrul acestui concurs, va fi ales 1 castigator prin tragere la sort cu ajutorul aplicatiei tragerilasorti.com.

Acesta va primi cate un premiu constand in:

Card Cadou in valoare de 500 de lei pentru cumparaturi pe miababy.ro

Castigatorul trebuie sa furnizeze pe email, confimarea ca doreste primirea cardului cadou in format electronic.

Refuzul de a transmite aceste date si/sau de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

Desemnarea castigatorilor va fi realizata conform indicatiilor de la Sectiunea 4.

Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat.

Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa. Validarea potentialilor castigatori se va face in urmatoarele conditii:

- Participantul selectat drept potential castigator va comunica datele personale si de contact, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data afisarii numelui de identificare pe pagina de Facebook ca fiind potential castigator.

Datele personale si de contact vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicata odata cu afisarea castigatorilor.

Mesajul trebuie sa contina: numele si prenumele castigatorului, un numar de telefon de contact, confirmarea adresei de email folosita pentru inscrierea la concurs in vederea transmiterii cardului cadou.

- Organizatorul va confirma validarea castigatorilor prin: prin e-mail si/sau telefonic catre participantul selectat a fi castigator, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data transmiterii informatiilor de contact de catre acesta.

- Daca in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la alegerea castigatorului, acesta nu a fost validat (nu a trimis datele necesare validarii in termenul specificat si/sau nu a indeplinit conditiile de participare si validare), conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu, acesta urmand a fi raportat catre o rezerva din cadrul listei de participanti extrasi aleatoriu cu ajutorul aplicatiei tragerilasorti.ro.

Validarea inscrierilor si a castigatorilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate si participare din prezentul Regulament. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

SECTIUNEA 6 - RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere decurgand din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu.

Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu acesta.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

Expedierea premiilor va fi efectuata de catre Organizator sau partenerul acestuia la adresa de email comunicata de castigator. Cardul cadou va fi transmis pe email, in format electronic si are valabilitate 3 luni de la data transmiterii.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

SECTIUNEA 7 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor si pentru a putea trimite premiul in format electronic, conform legislatiei in vigoare. Tori abonatii la newsletter confirma faptul ca doresc comunicari de marketing de la organizator.

SECTIUNEA 8 - LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane.

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 9 - INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

In cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului.

 

Informatia a fost utila? Ai spus "Da" Ai spus "Nu" Da Nu Fii primul care voteaza!
Pentru cine cauti astazi?

Alege profilul dorit si bucura-te de o experienta personalizata!